strona główna    
OSP Budzisław Kościelny  OSP Jabłonka  OSP Kleczew  OSP Roztoka  OSP Sławoszewek  OSP Złotków  ZOM-GZOSPRP  
Wtorek 31 Maj 2016 | Imieniny: Aniela, Petronela, Kamila
 
  
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

 
 
Drużyny OSP

Historia powstania drużyn sportowo-pozarniczych w OSP Roztoka.

       Roztocką OSP zawiązano w 1956 roku.Od momentu jej powstania zaczęła też działać pierwsza drużyna sportowo-pożarnicza w skład której wchodzili: Tadeusz Waszak (dowódca), Hierinim Sadziński, Władysław Ejma, Bolesław Głąbicki, Zdzisław Nowakowski, Piotr Kotecki, Władysław Stachowiak, Jerzy Kozłowski, Henryk Michalak oraz Hieronim i Zenon Wcisłek. Początki tej drużyny,jak to zwykle bywa były bardzo trudne. Druhowie borykali się z trudnościami natury mundurowo-sprzętowej. Drużyna w tym składzie występowała do 1960 roku prezentując przeciętny poziom wyszkolenia.    

Skład drużyny w latach 1960/1965.

 1. Tadeusz Waszak  (dowódca drużyny)
 2. Jerzy Kozłowski
 3. Henryk Michalak
 4. Władysław Ejma
 5. Zenon Wcisłek
 6. Zenon Stachowiak
 7. Zygmunt Mikuła
 8. Jan Jagodziński
 9. Hieronim Sadziński
 10. Leszek Krzesiński
 11. Zenon Czerniejewski
 12. Roman Kaźmierowski

W 1965 roku przy OSP w Roztoce powstała Kobieca Drużyna Pożarnicza (KDP) i funkcjonowała z wielkimi sukcesami do 1970 roku.

 Skład drużyny (KDP) w latach 1965/1970.

 1. Mirosława Sadzińska (dowódca drużyny)
 2. Anna Fabisiak
 3. Krystyna Fabisiak
 4. Maria fabisiak
 5. Stefania Piekarska
 6. Stefania Krzesińska
 7. Danuta Skubarczewska
 8. Bogumiła Krzewińska
 9. Kazimiera Zimnicka

Skład drużyny (męskiej) w latach 1965/1970.

 1. Tadeusz Waszak (d-ca druzyny)
 2. Zdzisław Michalak
 3. Stanisław Kamiński
 4. Zdzisław Młodożeniec
 5. Marek Głąbicki
 6. Władysław Ejma
 7. Zenon Czerniejewski
 8. Zenon Siupa
 9. Zenon Wcisłek
 10. Jan Jagodziński
 11. Jan Fabisiak
 12. Zdzisław Bednarski
 13. Zenon Stachowiak

Lata sześćdziesiąte przyniosły również i drużynie męskiej sporo sukcesów, albowiem drużyna odnotowała w zawodach gminnych kolejno: 3 razy I miejsce, 3 razy II miejsce, 2 razy III miejsce, 1 raz V i 1 raz VI miejsce. 

Skład drużyny (męskiej) w latach 1970/1975.

 1. Marek Głąbicki (d-ca drużyny)
 2. Jan Fabisiak
 3. Zenon Siupa
 4. Jan Jagodziński
 5. Leszek Krzesiński
 6. Andrzej Liszkowski
 7. Henryk Przespolewski
 8. Andrzej Przespolewski
 9. Stanisław Lewandowski
 10. Stanisław Banaszak
 11. Adam Kruszyński
 12. Eward Kruszyński
 13. Jan Dopierała
 14. Zdzisław Kościelski

Skład drużyny w latach 1975/1980.

 1. Jan Jagodziński (d-ca drużyny)
 2. Zenon Siupa
 3. Dariusz Wcisłek
 4. Andrzej Liszkowski  
 5. Andrzej Przespolewski
 6. Stanisław Lewandowski
 7. Stanisław Banaszak
 8. Adam Kruszyński
 9. Jan Dopierała
 10. Zdzisław Kościelski
 11. Marek Stachowiak
 12. Roman Stachowiak

Skład drużyny w latach 1980/1985.

 1. Andrzej Liszkowski (d-ca drużyny)
 2. Dariusz Wcisłek
 3. Krzysztof Czajkowski
 4. Stanisław Lewandowski
 5. Stanisław Banaszak
 6. Wojciech Kamiński
 7. Zbigniew Przespolewski
 8. Stanisław Kałużny
 9. Stanisław Flejszman
 10. Roman Stachowiak 

Skład drużyny w latach 1985/1990.

 1. Dariusz Wcisłek (d-ca drużyny 1985-1988)
 2. Stanisław Lewandowski
 3. Stanisław Banaszak
 4. Wojciech Kamiński
 5. Zbigniew Przespolewski
 6. Grzegorz Kruszyński
 7. Krzysztof Czajkowski
 8. Stanisław Kałużny (d-ca drużyny 1988-1990)
 9. Roman Stachowiak
 10. Andrzej Liszkowski

Skoro możemy o  latach sześćdziesiątych powiedzieć, że były dla drużyny latami wielkich sukcesów. To dla odmiany lata 1980-1990  były latami wielkiej posuchy. Zła passa zmieniła się radykalnie , kiedy dowództwo nad drużyną objął druh Bogdan Siwiński. Pierwszy sukces nowopowstała drużyna odniosła w 1997 roku wygrywając jednocześnie zawody gminne u siebie i IX Rejonowe Zawody OSP w Cukrowni Gosławice.

Skład podstawowy nowopowstałej w 1990 roku  drużyny "A" i jej rezerwy.

 1. Bogdan Siwiński (dowódca drużyny)
 2. Karol Michalak
 3. Andrzej Michalak
 4. Jarosław Rozpędowski
 5. Łukasz Flejszman
 6. Radosław Rozpędowski
 7. Stanisław Lewandowski
 8. Karol Flejszman
 9. Dariusz Rozpędowski

Rezerwowy skład drużyny podstawowej (grupa III) w 1990 r.

 1. Jarosław Robak
 2. Radosław Maciejewski
 3. Krzysztof Czajkowski
 4. Andrzej Krzesiński
 5. Arkadiusz Siwiński
 6. Roman Żelek
 7. Zbigniew Przespolewski

Skład drużyny (grupa III) w latach 1995-2000.

 1. Bogdan Siwiński (dowódca drużyny)
 2. Karol Michalak
 3. Andrzej Michalak
 4. Jarosław Rozpędowski
 5. Radosław Rozpędowski
 6. Stanisław Lewandowski
 7. Dariusz Rozpędowski
 8. Jarosław Marciniak
 9. Tomasz Woźniak

Rezerwy drużyny (grupa III) w latach 1995 - 2000.

 1. Stanisław Lewandowski
 2. Karol Flejszman
 3. Łukasz Flejszman
 4. Jarosław Robak

W 1997 roku drużyna w poniższym składzie wygrywa Zawody Gminne w Roztoce oraz IX (ostatnie) Zawody Rejonowe w Cukrowni Gosławice.

Od lewej dowódca drużyny Bogdan Siwiński,Karol i Andrzej Michalakowie,
Jarosław Rozpędowski,Łukasz Flejszman,Radosław Rozpędowski,
Stanisław Lewandowski, Karol Flejszman i Dariusz Rozpędowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 1999 roku drużyna w poniższym składzie zwycięża również w I Powiatowych Zawody OSP w Kleczewie wygrywając wszystkie konkurencje.

Kleczew 1999 od lewej: 
prezes Stanisław Lewandowskiwski,prezes Gminnej OSP w Kleczewie  
Stanisław Maciejewski, burmistrz Marek wesołowski, Andrzej Michalak.
 Bogdan Siwiński (d-ca drużyny),Jarosław i Dariusz Rozpędowscy, 
Karol Michalak, Radosław Rozpędowski, Jarosław Marciniak 
oraz Tomasz Woźniak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 maja 1996 roku w strukturach OSP Roztoka powstaje drużyna młodzieżowa (MDP). Natomiast w rok później ( 1997) zawiązuje się w naszej jednostce drużyna (Old-Boy OSP). Dalej w 2001 roku powstała również druga drużyna senioprów w (grupie III).

Skład drużyny młodzieżowej (MDP).

Klęczący od lewej:

 1. Paweł Rozpędowski
 2. Sławomir Kruszyński
 3. Tomasz Woźniak
 4. Marek Lewandowski
 5. Jarosław Młodożeniec
 6. Marcin Michalak
 7. Krzysztof Mrówczyński (d-ca drużyny MDP)
 8. Janusz Mrówczyński (niewidoczny na zdjęciu)
 9. Marcin Mikuła (niewidoczny na zdjęciu)
 10. Sławomir Siwiński (niewidoczny na zdjęciu)

Skład drużyny  (Old-Boy OSP) w 1997 roku.

Od lewej:

 1. Zenon Stachowiak
 2. Bolesław Głombicki
 3. Dyonizy Dawidziak
 4. Zenon Kupczyk
 5. Henryk Rozpędowski
 6. Zdzisław Młodożeniec
 7. Zygmunt Mikuła
 8. Zenon Wcisłek
 9. Roman Kaźmierowski (niewidoczy na zdjęciu)
 10. Czesław Kałużny (niewidoczy na zdjęciu)

Skład  II drużyny (grupa III) w 2001 roku.

 1. Marcin Michalak (d-ca drużyny)
 2. Jarosław Marciniak  (d-ca drużyny)
 3. Marek Lewandowski  (d-ca drużyny)
 4. Sławomir Siwiński
 5. Marcin Mikuła
 6. Marcin Nowak
 7. Jarosław Młodożeniec
 8. Rafał Mrówczyński
 9. Artur Wojdyński
 10. Tomasz Flejszman
 11. Tomasz Gauden
 12. Janusz Mrówczyński
 13. Krzysztof Mrówczyński
 14. Sławomir Kruszyński

W 2001 roku II  drużyna ("B") zajmuje II miejsce
w Gminnych Zawodach OSP w Kleczewie. 

Kleczew 2001 od lewej: 
Marcin Michalak (d-ca drużyny),Tomasz Gauden,Stanisław   
Lewandowski,Janusz mrówczyński,Artur Wojdyński,Marcin Nowak,
 Sławomir Kruszyński,Jarosław Młodożeniec i Marcin Mikuła.

W 2001 roku I drużyna ("A") w poniższym składzie zajmuje I m. w Zawodach Gminnych w Kleczewie oraz I m.  w II Powiatowych Zawody OSP w Grodźcu.

Grodziec 2001 stojący od lewej: 
Krzysztof Mrówczyński,Andrzej i Karol Michalak,Radek Rozpędowski,  
Bogdan Siwiński (d-ca drużyny), Stanisław Lewandowski, 
Klęczą od lewej:  Radosław Rozpędowski,Tomasz Woźniak ,Dariusz   
Rozpędowski,(kierowca) Grzegorz Adamczyk,Karol Flejszman 
oraz Marek Lewandowski.

W 2002 roku I drużyna ("A") zajmuje I m., a II drużyna ("B") zajmuje II m. w Zawodach Gminnych OSP w Kleczewie. Dodatkowo drużyna "A" zajmuje II miejsce w II Wojewódzkich Zawodach OSP w Lądku.

Kleczew 2002 drużyna "A" od lewej: 
Bogdan Siwiński (d-ca drużyny),Radosław Rozpędowski, Karol Michalak.
 Marek Lewandowski,Dariusz Rozpędowski,Karol Flejszman,
Andrzej Michalak i Krzysztof Mrówczyński.

II Wojewódzkie Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych "Lądek 2002"

W 2003 roku I drużyna ("A") zajmuje II m., a II drużyna ("B") zajmuje I m. w Zawodach Gminnych OSP w Kleczewie. Dodatkowo drużyna "A" zajmuje XIV miejsce w XI Krajowych Zawodach OSP w Toruniu.

Obydwie drużyny po wygranych zawodach gminnych w Kleczewie.

Na fotografii stojący od lewej:

 1. Jarosław Rozpędowski ( I drużyna )
 2. Rafał Mrówczyński ( II drużyna )
 3. Andrzej Michalak ( I drużyna )
 4. Jarosław Młodożeniec ( II drużyna )
 5. Karol Michalak ( I drużyna )
 6. Tomasz Woźniak ( II drużyna )
 7. Karol Flejszman ( I drużyna )
 8. Grzegorz Adamczyk (kierowca)
 9. Bogdan Siwiński (dowódca I drużyny)
 10. Krzysztof Mrówczyński ( I drużyna )
 11. Marcin Nowak ( II drużyna )
 12. Marcin Mikuła ( II drużyna )
 13. Jarosław Marciniak ( II drużyna )
 14. Janusz Mrówczyński ( II drużyna )
 15. Marcin Michalak (dowódca II drużyny)
 16. Artur Wojdyński ( II drużyna )
 17. Radosław Rozpędowski ( I drużyna )
 18. Dariusz Rozpędowski ( I drużyna )
 19. Marek Lewandowski ( I drużyna )

Toruń 2003 stojący od lewej: 
Radosław Rozpędowski, Karol Michalak,Marek Lewandowski, Dariusz  
Rozpędowski, Remigiusz Szygenda (OSP Budzisław Kościelny), 
Andrzej Michalak,Krzysztof Mrówczyński, Dariusz Łukasik. Klęczą Kom.
Gminny OSP Władysław Koliński i Bogdan Siwiński (d-ca drużyny).

W 2004 roku I drużyna ("A") zajmuje I m., a II drużyna ("B") zajmuje II m. w Zawodach Gminnych OSP w Kleczewie.

2004 obydwie drużyny z Roztoki najlepsze na Zawodach Gminnych OSP.

W 2005 roku I drużyna ("A") zajmuje I m., a II drużyna ("B") zajmuje II m. w Zawodach Gminnych OSP w Kleczewie. Dodatkowo drużyna "A" zajmuje I miejsce w IV Powiatowych Zawodach OSP w Golinie.

Kleczew 2005 drużyna "B" od lewej: 
Sławomir Kruszyński,Janusz mrówczyński, (w czerwonym kasku)
(d-ca drużyny)Jarosław Marciniak ,Tomasz Flejszman,Artur Wojdyński,
,Rafał Mrówczyński , Marcin Mikuła i Marcin Michalak .

Golina 2005 drużyna "A" od lewej: 
Jarosław Marciniak,Tomasz Flejszman, Dariusz Rozpędowski,  
Bogdan Siwiński (d-ca drużyny),Andrzej Michalak,Radosław
Rozpędowski, Karol Michalak ,Krzysztof Mrówczyński i Dariusz Łukasik.

Skład drużyny ("A") w latach 2005/2008 roku.

Bogdan Siwiński
d-ca. drużyny od 1990 r.

Andrzej Michalak
w drużynie od 1990 r.

Karol Michalak
w drużynie od 1990 r.

 

 

 

 

 

 

 

Sławomir Siwiński
w drużynie od 2002 r.

Marcin Michalak
w drużynie od 2005 r.

Szymon Trzeciak
w drużynie od 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Mrówczynski
w drużynie od 1998 r.

Janusz  Mrówczynski
w drużynie od 2002 r.

Jarosław Marciniak
w drużynie od 1998 r.

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Lewandowski
w drużynie od 1978 r.

  Marek Lewandowski
  w drużynie od 2001 r.

  Dariusz Łukasik
  w drużynie od 2002 r.

   

   

   

   

   

   

   

  W 2006 roku I drużyna ("A") zajmuje I m., a II drużyna ("B") zajmuje II m. w Zawodach Gminnych OSP w Kleczewie.

  Ostatni rok startów dwóch drużyn z OSP w Roztoce w grupie "A" 

  W 2007 roku  drużyna zajmuje I m. w Zawodach Gminnych OSP w Kleczewie oraz I miejsce w V Powiatowych Zawodach OSP w Mąkolnie.

  Zawody Gminne OSP "Kleczew 2007" drużyna w składzie:  
  Bogdan Siwiński (d-ca drużyny), Karol Michalak,Marek Lewandowski,  
  Sławomir Siwiński,Szymon Trzeciak, Jarosław Marciniak,Janusz Mrówczyński. 
  Andrzej Michalak,Krzysztof Mrówczyński, Dariusz Łukasik i Marcin Michalak. 

   

  Mąkolno 2007 stojący od lewej w strojach organizacyjnych: 
  Sławomir Siwiński,Krzysztof Mrówczyński,Szymon Trzeciak,Janusz  
  Mrówczyński,Jarosław Marciniak i Karol Michalak. Klęczą od lewej: Dariusz  
  Łukasik, Andrzej Michalak, Marek Lewandowski i Bogdan Siwiński (d-ca drużyny).

   

  W 2008 roku startuje tylko jedna drużyna (w grupie"A") zajmując I miejsce na Zawodach Gminnych OSP wJabłonce.

   

  Zawody Gminne OSP "Jabłonka 2008"drużyna w składzie:  
  Bogdan Siwiński (d-ca drużyny), Janusz Mrówczyński, Szymon Trzeciak, 
  Krzysztof Mrówczyński, Sławomir Siwiński,Marek Lewandowski.
   Dariusz Łukasik  oraz bracia Andrzej i Karol Michalakowie. 

   

  Skład drużyny  (Old-Boy OSP) w 1997/2000 roku.

 1.  Zenon Stachowiak
 2. Bolesław Głombicki
 3. Dyonizy Dawidziak
 4. Zenon Kupczyk
 5. Henryk Rozpędowski
 6. Zdzisław Młodożeniec
 7. Zygmunt Mikuła
 8. Zenon Wcisłek
 9. Roman Kaźmierowski (niewidoczy na zdjęciu)
 10. Czesław Kałużny (niewidoczy na zdjęciu)

 

Zawody Gminne Jabłonka 1998 roku (I miejsce).

Jabłonka 1998 od lewej: 
Naczelnik OSP w Roztoce Bogdan Siwiński,Zygmunt Mikuła, 
Zenon Stachowiak,(burmistrz) Marek Wesołowski,Henryk
Rozpędowski,Roman Kaźmierowski, (d-ca drużyny) Tadeusz 
Maciejewski, Zenon Kupczyk,Zdzisław Młodożeniec i Zenon Wcisłek.

 

Skład drużyny  (Old-Boy OSP) w 2000/2005 roku.

Marek Głombicki
w drużynie od 2005 r.

Zenon Stachowiak
w drużynie od 1997 r.

Marek Głombicki
w drużynie od 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dariusz Wcisłek
w drużynie od 2005 r.

Jan Dopierała
w drużynie od 2007 r.

Zenon Kupczyk
w drużynie od 1997 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdzisław Młodożeniec
w drużynie od 1997 r.

Stanisław Lewandowski
w drużynie od 2005 r.

Grzegorz Adamczyk
w drużynie od 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogumił Marciniak
w drużynie od 2005 r.

Henryk Rozpędowski
w drużynie od 1997 r.

Zygmunt Mikuła
w drużynie od 1997 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zawody Powiatowe Kramsk 2006 roku (III miejsce).

Kramsk 2006 od lewej: 
Zenon Stachowiak, Tadeusz Maciejewski (d-ca. drużyny),  
Zenon Kupczyk, Stanisław Lewandowski, Zdzisław Młodożeniec,
Grzegorz Adamczyk, Bogumił Marciniak, Marek Głombicki oraz 
naczelnik OSP w Roztoce Bogdan Siwiński.

 

 

Kramsk 2006 od lewej: 
Zdzisław Młodożeniec, Marek Głombicki, Bogumił Marciniak,
Tadeusz Maciejewski, Stanisław Lewandowski, mł.bryg. Andrzej
Pospieszyński (PSP Konin), Zenon Kupczyk,Zenon Stachowiak i
Grzegorz Adamczyk (zawodnik i kierowca ).

 

Zawody Powiatowe Wola Podłężna 2007 roku (I miejsce).

Wola Podłężna 200 od lewej: 
Tadeusz Maciejewski (d-ca.drużyny), Stanisław Lewandowski.
Bogumił Marciniak, Zenon Kupczyk,Grzegorz Adamczyk, 
Zenon Stachowiak, Zdzisław Młodożeniec i Dariusz Wcisłek.

 

Zawody Gminne Jabłonka 2008 roku (I miejsce).

Drużyna "OLD-BOY OSP" wśród młodzieży i wychowanków (grupy "A").

 

Skład drużyny  (Old-Boy OSP) w 2009 roku.

 Między-gminne Zawody Oldboy OSP Jabłonka 2009 roku (I miejsce).

Jabłonka 2009 r. od lewej: 
Zenon Kupczyk, Bogumił Marciniak,Tadeusz Maciejewski (d-ca. drużyny),  
Zdzisław Młodożeniec,Jan Dopierała, Dariusz Wcisłek,  Zenon Stachowiak,
Stanisław Lewandowski oraz naczelnik OSP w Roztoce Bogdan Siwiński.

 

Skład drużyny OSP (gr. "A") w 2009 roku.

Zawody Gminne (eliminacyjne) Kleczew 2009 roku (I miejsce).

Skład drużyny Kleczew 2009 r. 
Jarosław Marciniak (d-ca. drużyny), Jarosław Młodożeniec, Andrzej i Karol  
Michalakowie, Janusz i Krzysztof Mrówczyńscy, Szymon Trzeciak,  Dariusz 
Łukasik, Marek Lewandowski.

 

Zawody Powiatowe (eliminacyjne)  Golina 2009 roku (I miejsce).

Skład drużyny Golina 2009 r.  
Bogdan Siwiński (d-ca. drużyny), Jarosław Mardiniak, Andrzej i Karol  
Michalakowie, Janusz i Krzysztof Mrówczyńscy, Szymon Trzeciak,  Dariusz 
Łukasik, Marek Lewandowski.

 

Skład drużyny OSP (gr. "A") w 2010 roku.

Zawody Wojewódzkie (eliminacyjne) Wągrowiec 2010 roku (XVII miejsce).

Skład drużyny Wągrowiec 2010 r., od lewej:  
Karol Michalak, Jarosław Marciniak, Szymon Trzeciak, Dariusz Łukasik,  
Andrzej Michalak, Bogdan Siwiński (dowódca drużyny) 
Janusz i Krzysztof Mrówczyńscy oraz Marek Lewandowski.

 

Skład drużyny Old-Boy OSP w 2010 roku.

Zawody Międzygminne Sławoszewek 2010 roku (I miejsce).

 

Skład drużyny Sławoszewek 2010 r., od lewej:
Stanisław Lewandowski, Zdzisław Młodożeniec, Dariusz Wcisłek, Eugeniusz
Mikuła, Jan Dopierała, Jan Iwiński i Tadeusz Maciejewski (dowódca drużyny).

 

Skład drużyny OSP (gr. "A") w 2011 roku.

Zawody Gminne (eliminacyjne) Kleczew 2011 roku (I miejsce).

Skład drużyny Kleczew 2011 r.
(dowódca drużyny) Jarosław Marciniak, Szymon Trzeciak, Dariusz Łukasik,
Andrzej Michalak, Karol Michalak, Janusz Mrówczyński, Krzysztof Mrówczyński, Michał Garstka oraz Marek Lewandowski.

 

Zawody Powiatowe (zwykłe)  Kleczew 2011 roku (IV miejsce).

Skład drużyny Kleczew 2011 r., od lewej stoją;
Szymon Trzeciak, (dowódca drużyny) Bogdan Siwiński, Jarosław Marciniak, Janusz Mrówczyński,Karol Michalak, klęczą od lewej; Krzysztof Mrówczyński, Michał Garstka, Andrzej Michalak i Dariusz Łukasik.

 

Skład drużyny Old-Boy OSP w 2011 roku.

Zawody Międzygminne Sławoszewek Old-Boy OSP 2011 roku (I miejsce).

Skład drużyny Sławoszewek 2011 r., stoja od lewej;
Jan Iwiński, Dariusz Wcisłek, Bogumił Marciniak, Zdzisław Młodożeniec,
Jan Dopierała, (dowódca drużyny) Tadeusz Maciejewski, w pierwszym rzędzie  od lewej; Zenon Stachowiak,(wnuk Bogumiła Kamil Marciniak) oraz (kierownik drużyny) naczelnik Bogdan Siwiński.

 

Zawody Gminne (eliminacyjne) Kleczew 2013 roku (I miejsce).

Skład drużyny Kleczew 2013 r.,
Karol Michalak, Szymon Trzeciak, Dariusz Łukasik, Janusz Kaźmierowski,
Andrzej Michalak, Bogdan Siwiński (dowódca drużyny), Janusz Mrówczyński, 
Krzysztof Mrówczyński oraz Marek Lewandowski.

 

 

 

 

 

 

                                                

Zawody Powiatowe (eliminacyjne) Ślesin 2013 (I miejsce).

Skład drużyny Kleczew 2013 r.,
Karol Michalak, Szymon Trzeciak, Jarosław Marciniak (dowódca drużyny),
Andrzej Michalak, Bogdan Siwiński, Janusz Kaźmierowski,  
Janusz i Krzysztof Mrówczyńscy oraz Marek Lewandowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawody Wojewódzkie - Wągrowiec 2014 roku (VII miejsce).

Skład drużyny Wągrowiec 2014 r.,
Karol Michalak, Szymon Trzeciak, Jarosław Marciniak (dowódca drużyny),
Piotr Rybarczyk (OSP Kleczew), Bogdan Siwiński, Janusz Kaźmierowski,
Janusz i Krzysztof Mrówczyńscy oraz Marek Lewandowski.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gminne Zawody Oldbojów OSP - Sławoszewek 2014 roku (I miejsce).
 

Skład drużyny Sławoszewek 2014 r., 
Od lewej: Zenon Stachowiak, Jan Dopierała, Stanisław Lewandowski,Jan Iwiński, 
Władysław Koliński (Komendant Gminny OSP), Zdzisław Młodożeniec, Tadeusz  
Maciejewski (d-ca. drużyny), Eugeniusz Mikuła i nie wid. na fot. Zenon Kupczyk.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminne Zawody OSP grupa "A" - Kleczew w 2015 roku (I miejsce).

Skład drużyny Kleczew 2015 r., 
Stoją od lewej: Szymon Trzeciak, Janusz Mrówczyński, Andrzej Michalak, 
Marek Lewandowski i Dariusz Łukasik. Klęczą od lewej: Bogdan Siwiński (d-ca
drużyny), Krzysztof Mrówczyński, Karol Michalak i Jarosław Marciniak.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Najnowsze wydarzenia
 
Strażaccy Oldboje w Sławoszewku
[pokaż wszystkie] [archiwum]
  
 
Strona główna|Galeria|Kontakt

  © 2007 Straż Pożarna Gminy Kleczew All rights reserved.  |   on line: 2 odwiedzin: